PLASSEN

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen de verdroging van twee belangrijke natuurgebieden oplossen door in de polder twee plassen van dertig tot vijftig hectare aan te leggen. Het gaat om de gebieden aan de rand van de Bethunepolder in Maarssen.