Plan tot terugsturen criminele Antilliaanse jongeren valt slecht

AMSTERDAM, 17 JAN. Het voornemen van minister Hirsch Ballin (Antilliaanse Zaken) en de Nederlandse Antillen om criminele Antilliaanse zwerfjongeren naar het eiland van herkomst terug te sturen, is slecht gevallen binnen het Antilliaanse welzijnswerk.

Het POAA, een overkoepelende organisatie van Antillianen en Arubanen, is het volstrekt met het voorstel oneens, omdat het van Antillianen tweederangs burgers zou maken: “autochtone stedelingen worden niet teruggestuurd naar hun dorp of stad van herkomst als ze crimineel gedrag vertonen”, aldus een persverklaring. De POAA meent dat het de terugsturen van zwerfjongeren “onder geen enkele omstandigheid een oplossing vormt” en geeft de voorkeur aan preventieve maatregelen. De jongeren moeten worden voorbereid op hun migratie en in Nederland beter opgevangen worden.

Districtshoofd J. Dietz van de politie in Amsterdam Zuid-Oost, waar het probleem van criminele Antilliaanse jongeren het grootst is, vroeg kort geleden naar aanleiding van het neersteken van een Hema-bewaker aandacht voor de uitzichtloze positie van veel Antilliaanse jongeren. Dietz vindt het terugsturen van zwerfjongeren maar een deel van de oplossing.

“Je loopt achter de feiten aan als je ze eerst vrijelijk laat komen en daarna terugstuurt. Goede voorlichting op de Antillen zelf is een eerste vereiste om die jongens af te helpen van het idee dat ze naar luilekkerland reizen. Wanneer ze bij terugkomst niet worden opgevangen in de Antillen en daar geen uitreiscontrole is, ben ik bang dat er een pendeldienst ontstaat.”

Dietz heeft ook enige problemen met de definitie van een "criminele jongere': “Welke normen legt men aan? Moet je ze soms terugsturen als ze voor de eerste keer in contact komen met de politie?” Een razziasfeer in de Bijlmermeer wil hij vermijden: “Al kennen we een grote groep die voor remigratie in aanmerking zou komen.”

W. Bavinck, secetaris van de overlegorgaan van de Raden voor de Kinderbescherming, toonde zich vanmorgen verrast over de beleidsvoornemens van minister Hirsch Ballin. Het departement van justitie heeft nog geen contact met de Raden opgenomen, die in de remigratie een belangrijke rol moeten spelen. “Ik heb de indruk dat het zo'n vaart niet loopt. Er zal eerst nader overleg met de Antillen moeten komen over de opvang van deze jongens”, aldus Bavinck.