Parlement van Estland roept economische noodtoestand af

TALLINN, 17 JAN. Het parlement van Estland heeft de noodtoestand uitgeroepen over 's lands economie en de regering van premier Edgar Savisaar speciale bevoegdheden gegeven voor de bestrijding van de economische crisis.

Met het besluit, dat drie maanden van kracht blijft, voorkomt het parlement een regeringscrisis: eerder deze week kondigde Savisaar aan af te zullen treden als het parlement hem niet de speciale volmachten geeft die hij zegt nodig te hebben om de voedselcrisis in Estland te bestrijden. Met 53 tegen 37 stemmen en vier onthoudingen besloot de volksvertegenwoordiging in te gaan op zijn dringende verzoek.

De speciale volmachten geven de regering tijdelijk de mogelijkheid, de geldcirculatie, de produktie en de verdeling van voedsel en andere goederen strikt te controleren, de grenzen beter te bewaken en economische misdrijven als het hamsteren van voedsel en prijsspeculatie te bestrijden. Bovendien voorziet de machtiging volgens de persbureaus Baltfax en TASS in de opstelling van plannen “voor de evacuatie van de grote steden”. Wat daarmee wordt bedoeld en in welke omstandigheden de grote steden zouden moeten worden geëvacueerd, is onduidelijk. Overal in de voormalige Sovjet-Unie is de voedselschaarste het grootst in de steden als gevolg van het slechte distributiesysteem. Waarnemers geloven dat de Estse regering hoopt de stedelijke bevolking op het platteland onder te brengen als de voedselschaarste nog groter wordt.

De oorzaak van de crisis is volgens de Esten het gevolg van de instorting van de handel met Rusland, waarmee Estland negentig procent van zijn buitenlandse handel afwikkelt. De Russische regering heeft vorig jaar al de levering van olie en gas gestaakt en is tevens in gebreke gebleven bij de levering van graan. De Estse president Arnold Rüutel stuurde zijn Russische collega Jeltsin maandag een telegram, waarin hij verzocht de energieleveranties te hervatten. (AFP, AP)