Overcapaciteit drukt winst papierconcern KNP licht

ROTTERDAM, 17 JAN. Het papier- en verpakkingsconcern KNP is vorig jaar toenemend geconfronteerd met overcapaciteit in de papiermarkten en deze situatie zal ook dit jaar blijven bestaan. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de winst van KNP over geheel 1991 fractioneel daalde van 287 miljoen tot 280 miljoen gulden. Per aandeel komt de winst uit op circa 6,65 tegen 6,86 gulden in 1990. Dit heeft bestuursvoorzitter F.J. de Wit donderdag meegedeeld in zijn nieuwjaarstoespraak.

Hoewel in 1992 een groei van circa 5 procent wordt verwacht in voor KNP relevante papiermarkten zal dit niet voldoende zijn om de groei van nieuwe capaciteit te compenseren. Dit betekent dat de spanning op deze markten groot zal blijven. Toch wordt een lichte verbetering in de tweede helft van het jaar tot de mogelijkheden gerekend.

Voor de verpakkingssector ziet 1992 er gunstiger uit. Echter, gezien de matige economische vooruitzichten is het niet reëel om eenzelfde groeipercentage te verwachten als over 1991. Om de winstontwikkeling, die sinds 1990 enigszins terugloppt weer in opwaartse richting te krijgen worden bij diverse onderdelen van KNP kostenbesparingsprogramma's ontwikkeld.

Gezien de algemene ontwikkelingen in de branche was De Wit niet geheel ontevreden over het behaalde resultaat. Dat KNP het relatief zo goed heeft gedaan is onder andere te danken aan de verpakkingsactiviteiten van het concern. Zowel de eigen divisie als de samenwerkingsverbanden op dit gebied hebben goede resultaten geboekt.

De verpakkingssector heeft met name veel profijt gehad van de ontwikkelingen binnen de Duitse economie. Daarnaast heeft KNP geprofiteerd van dalende inkoopprijzen, waardoor de eveneens dalende prijs van papier voor een deel konden worden gecompenseerd.