Opmerkelijk veel nieuwe klanten voor Postbank

ROTTERDAM, 17 JAN. De afgelopen vier maanden hebben zich 50.000 nieuwe rekeninghouders, ruim twee keer zoveel als normaal, bij de Postbank aangemeld. De Postbank denkt dat deze rekeninghouders afkomstig zijn van de Rabobank. Volgens de Rabobank is dat niet het geval. De Postbank heeft nu 5,5 miljoen rekeninghouders, de Rabobank heeft er ruim vier miljoen.

Half december maakte de Rabobank bekend dat rekeninghouders 25 gulden per jaar moeten betalen voor een standaardpakket. Daar staat tegenover dat de Rabobank wel rente vergoedt over de gestalde saldi en de valutering heeft afgeschaft. De Rabobank wil haar cliënten op deze manier tot doelmatiger betalingsgedrag bewegen.

De Postbank biedt een gratis basispakket, maar vergoedt geen rente.

Volgens de voorlichter van de Rabobank heeft de mededeling over het abonnementsgeld geleid tot zo'n tienduizend opzeggingen. “Daarbij ging het veelal om slapende rekeningen of tweede rekeningen. Het aantal rekeninghouders is nu in vergelijking met half december zelfs 1500 hoger. Het is niet automatisch zo dat extra rekeningen bij de ene bank leiden tot extra afzeggingen bij een andere bank. Mensen kunnen bijvoorbeeld besluiten een tweede rekening bij de Postbank af te sluiten. Het totaal aantal rekeningen in Nederland stijgt hierdoor en het is de vraag of dat zo goed is voor de gewenste doelmatigheid van het betalingsverkeer. Overigens hebben al veel van onze klanten een rekening bij de Postbank.”

De Postbank heeft nog niet onderzocht wat het profiel van de nieuwe rekeninghouders is, maar spreekt van “kostenbewuste klanten”. Wel denkt de Postbank dat veel rekeninghouders afkomstig zijn van de Rabobank. “Dat blijkt uit de telefoongespekken. Mensen vragen hoe de overstap van de Rabobank naar de Postbank precies in zijn werk gaat”, zegt de voorlichter. Dat er bij de Rabobank nog maar weinig opzeggingen binnen zijn, is, volgens de Postbankvoorlichter, te wijten aan het feit dat veel mensen hun Rabobankrekening pas in mei, wanneer de Rabobankregeling ingaat, zullen opzeggen. De Postbank probeert rekeninghouders door middel van voorlichting te bewegen zich efficiënter te gedragen en is redelijk tevreden over de resultaten daarvan.