"O-Europa moet omschakelen van olie op aardgas'

ROTTERDAM, 17 JAN. De Oosteuropese landen zouden op korte termijn veel harde valuta kunnen verdienen door bij hun binnenlandse energievoorziening zoveel mogelijk over te schakelen van olie op aardgas. Door die omschakeling komt snel meer olie beschikbaar voor export naar het Westen.

Dat zei minister-president Lubbers gisteren op een seminar van de Wereldbank in Londen.

Introductie van marktprijzen zal het energieverbuik en vooral de enorme verspilling van aardgas en olie en de milieuvervuiling aan banden leggen. Volgens recente berekeningen zou het totaal van schadelijke emissies in Oost-Europa met 40 procent afnemen als de prijzen in lijn komen met het wereldniveau. De mogelijkheden voor energiebesparing zijn enorm, aldus de premier, want de techniek is relatief simpel en het gemiddelde energieverbuik ligt in Oost-Europa 2,5 maal zo hoog als in de geïndustrialiseerde landen, zei Lubbers.

Omdat de aanleg van pijpleidingen veel tijd en geld kost, kan het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (de belangrijkste republieken van de voormalige Sovjet-Unie) pas in de volgend eeuw een belangrijke leverancier van aardgas op de Westeuropese markt worden, naast Noorwegen, Algerije en een aantal landen in het Midden-Oosten, meent de premier.