Minder begaafden willen ook een partner

SNEEK, 17 JAN. Het eerste vriendschaps- en relatiebemiddelingsbureau in Nederland voor licht verstandelijk gehandicapten begint volgende maand in Sneek. Het project, waarvoor een startsubsidie van 40.000 gulden is aangevraagd, wordt opgezet door de provinciale werkgroep Begeleid Zelfstandig Wonen in dezelfde plaats.

Volgens een van de initiatiefnemers, J. Ebink, is het voor licht verstandelijk gehandicapten moeilijk om een partner te vinden. “Deze mensen vallen in het "normale' relatiecircuit buiten de boot. Binnen de bestaande bureaus zijn ze nauwelijks bemiddelbaar. Veel mensen hebben ook vervelende ervaringen met 06-nummers, waardoor ze nogal eens in de schulden raken. Ze zijn dus heel kwetsbaar.”

Vanuit de groep licht verstandelijk gehandicapten zelf is de vraag naar een relatie groot. “Een partner is voor hen een van de meest elementaire zaken. Deze mensen wonen alleen en kunnen zich aardig redden, maar zijn toch eenzaam. Ze worden door ons op allerlei terreinen begeleid, maar niet op het gebied van relaties. Daar willen we met dit bureau iets aan doen.”

Het bureau, dat de naam Respons krijgt, zal tegen vergoeding actief bemiddelen tussen mensen die een hetero- of homoseksuele relatie zoeken. Daarvoor wordt een consulent aangesteld die een sterk sturende functie heeft. Zij "zoekt' op basis van onderlinge wensen mensen bij elkaar en is bij de eerste ontmoeting aanwezig. Desgewenst kan de begeleiding ook na de eerste ontmoeting voortduren.

Het bureau Respons zal begin februari folders verspreiden onder alle begeleiders van zelfstandig wonende licht verstandelijk gehandicapten in Friesland. Een woordvoerster van de Raad van Toezicht, waar Respons zich officieel als erkend bureau wil laten registreren, vindt het een goed idee om een apart bureau op te richten voor verstandelijk gehandicapten. “Ik denk dat er veel behoefte aan is.”