Kabinet damt witwassen van zwart geld in

DEN HAAG, 17 JAN. Het kabinet wil het witwassen van zwart geld in Nederland indammen. Financiële instellingen worden wettelijk verplicht om “ongebruikelijke transacties” boven de 25.000 gulden te melden bij het ministerie van justitie.

De ministers Hirsch Ballin (justitie) en Kok (financiën) zullen dit voorjaar de Wet Ongebruikelijke Transacties naar de Tweede Kamer sturen.

In de wet wordt een aantal voorbeelden gegeven van "ongebruikelijke transacties', zoals het storten van geld in kleine coupures of buitenlandse valuta, het geld ongeteld aanbieden of aanleveren in een koffer of schoenendoos, het regelmatig storten bij een bank waar men geen rekening heeft.

De ministeries van financiën en justitie beschouwen de meldingsplicht als een onmisbaar onderdeel in de strijd tegen de drugshandelaren en andere criminelen. Volgens schattingen wordt er jaarlijks 1 tot 3 miljard gulden verdiend aan de drugshandel. In de Verenigde Staten geldt een meldingsplicht voor bedragen vanaf 10.000 dollar.

De ministeries schatten dat de wetgeving ongeveer duizend meldingen per jaar zal opleveren. Het meldpunt wordt gehuisvest in het kantoor van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Ongeveer 10 extra ambtenaren zullen zich met de ongebruikelijke transacties bezighouden. De kosten worden op fifty-fifty-basis gedeeld door Financiën en Justitie.

Financiële instellingen worden verplicht de ongebruikelijke transacties door te geven aan het ministerie van justitie. Banken, verzekeringsmaatschappijen en wisselkantoren die nalaten Justitie in te lichten plegen een economisch delict. Op dit moment hanteren de banken al een gedragscode waarbij "dubieuze transacties' worden aangemeld bij Justitie.

Tegelijk met de invoering van de wet wordt ook de Wet Identiteitsvaststelling Financiële Dienstverlening aangepast. Klanten moeten zich bij alle transacties boven de 25.000 gulden legitimeren. Deze verplichting gold tot dusver alleen wanneer klanten bijvoorbeeld een rekening openenen of een bankkluis huren.

De Rabobank reageert met “gemengde gevoelens” op het wetsvoorstel. Positief vindt de bank dat de criminaliteit wordt aangepakt, maar Rabo vindt de omschrijving van "ongebruikelijke transacties' nogal “vaag en multi-interpretabel”. Andere financiële instellingen wilden vanmiddag nog niet reageren op het wetsvoorstel.

Pag.14:

Nederland gaat verder dan EG-richtlijn voorschrijft

De Wet Ongebruikelijke Transacties is voorbereid door een werkgroep samengesteld uit medewerkers van Financiën, Justitie, De Nederlandsche Bank, de Economische Controle Dienst (ECD), en de Centrale Recherche en Informatiedienst (CRI).

Met de wetgeving gaat Nederland verder dan de EG-richtlijn voorschrijft. In Nederland worden financiële instellingen wettelijk verplicht, terwijl de richtlijn de mogelijkheid openhoudt van een vrijwillige melding. De EG-landen spraken zich uit voor identificatie bij transacties boven de 15 duizend ECU (ongeveer 35 duizend gulden). In Nederland geldt een een minimum van 25.000 gulden.

De EG-richtlijn ter bestrijding van het witwasssen van drugsgelden is medio vorig jaar aangenomen. De lidstaten moeten voor begin 1993 deze richtlijn in een wet hebben omgezet. Volgens het ministerie van financiën zal dit in Nederland niet lukken. Het wetsvoorstel wordt weliswaar dit voorjaar door het kabinet aangenomen, maar dan moet het nog behandelt worden in de Tweede Kamer en door de Raad van State. “Gezien de complexiteit kan het dus nog wel even duren”, aldus een woordvoerder van Financiën.