Italië: 15 mld extra voor industrie

ROME, 17 JAN. In een poging de economie te stimuleren en de gevolgen van de herstructurering in een aantal bedrijven te verzachten heeft het Italiaanse kabinet gisteren (omgerekend) vijftien miljard gulden uitgetrokken voor de staatsholding IRI, voor het zuiden, en voor vervroegde pensionering.

De miljardensteun wordt door sommigen ook geplaatst in het licht van de naderende parlementsverkiezingen. Premier Andreotti heeft gisteren gezegd dat deze vrijwel zeker gehouden zullen worden op 5 april, ruim twee maanden voor de uiterste datum.

De staatsholding IRI krijgt steun voor 8,45 biljoen lire, ongeveer 1,27 miljard gulden. Drie biljoen lire hiervan is bedoeld voor de herstructurering van de staalindustrie. Een kleinere staatsholding, Efim, krijgt steun voor 1,25 biljoen lire, ongeveer 1,9 miljard gulden. Volgens sommigen zou deze holding eigenlijk moeten worden opgedoekt omdat zij te diep in de schulden zit, maar dat stuit op politieke bezwaren: de Efim is een machtsbolwerk van de socialistische partij.

Het kabinet heeft verder geld beschikbaar gesteld voor 25.000 vervroegde pensioneringen in 1992. Een aantal grote bedrijven heeft gezegd dat zij werknemers vervroegd met pensioen willen sturen in het kader van een herstructurering.

Om de ontwikkeling van Zuid-Italië te stimuleren heeft het kabinet voor de komende vijf jaar 14 biljoen lire uitgetrokken. Bovendien is toestemming verleend om nog eens voor 10 biljoen lire leningen aan te gaan in het zuiden ten behoeve van projecten in Zuid-Italië.

De hulp aan het zuiden wordt overigens steeds meer omstreden. Meer dan veertig jaar heeft de Italiaanse staat, in verschillende vormen, geld gepompt in het zuiden. Kritici zeggen dat de hulp meer kwaad dan goed doet: het geld komt volgens hen vooral terecht bij de mafia.