Genus (2)

Blijkens de kop 'Den Haag stikt in haar corset ...' (in NRC Handelsblad, 10 januari) realiseert niet iedereen zich dat namen van steden (en landen) in het Nederlands een onzijdig genus hebben en dus als bezittelijk voornaamwoord alleen zijn, z'n kunnen hebben.

    • Dr. J.P.A. Stroop