"Geen fiat overname Rodamco'

DEN HAAG, 17 JAN. Het ministerie van financiën is eind vorig jaar niet “akkoord” gegaan met een overname van het Rotterdamse vastgoedfonds Rodamco door het ambtenarenpensioenfonds ABP. Een verzoek van het ABP tot accordering van een dergelijke overname heeft het ministerie nimmer bereikt.

Dit schrijft minister Kok in reactie op in december gestelde vragen van het Kamerlid Van Rey (VVD). Van Rey baseerde zijn vragen op een publikatie in deze krant, waarin werd gemeld dat vier direct-betrokkenen in de notulen van de ABP-hoofddirectie hadden gelezen dat Financiën eind vorig “toestemming” voor een overname verleende “op voorwaarde dat het geen unfriendly take-over betrof”. Om die laatste reden zou het nooit tot een formeel overnamebod van het ABP op Rodamco gekomen.

De minister schrijft voorts dat hem “niets is gebleken” van een gespannen verhouding tussen de belangrijkste bestuurlijke organen van het ABP, het bestuur en de hoofddirectie. Gedurende de formele onderhandelingen tussen het ABP en Rodamco, zo schreef deze krant in december, deden zich regelmatig competentiegeschillen voor tussen het ABP-bestuur en de -hoofddirectie. Van Rey had daarover een notitie gevraagd. Mede namens zijn collega Dales (Binnenlandse Zaken) wijst Kok dit verzoek af. Het “ligt niet op onze weg”, schrijft de minister, “over dergelijke informatie te beschikken”.