Felle kritiek EG-Commissie op Amerikaans handelsbeleid

BRUSSEL, 17 JAN. De Europese Commissie heeft felle kritiek op de wijze waarop de Verenigde Staten hun conflicten met handelspartners via onderlinge afspraken proberen te regelen. Vooral de recente handelsmissie van president Bush naar Japan heeft kwaad bloed gezet.

Gisteravond gaf EG-Commissaris Sir Leon Brittan (mededinging) in Parijs openlijk blijk van zijn ongerustheid. Het Amerikaanse optreden in Japan is er volgens hem een bewijs van dat de VS er steeds meer de voorkeur aan geven om handelsgeschillen bilateraal te regelen in plaats van de weg te volgen van multilaterale onderhandelingen over liberalisering van de handel.

“Teleurstellend” is het volgens Sir Brittan dat de Amerikanen in Japan directe politieke druk hebben gebruikt om bilaterale handelsakkoorden te sluiten. Terwijl Europese autofabrikanten bijvoorbeeld hun best doen om te penetreren op de Japanse markt, en de Europese Commissie op haar beurt besloten heeft tot een gefaseerde vermindering van importbeperkingen, eisen de Amerikanen gewoonweg een deel van de Japanse markt voor zich op. “Niet zozeer op commerciële gronden als wel op politieke”, aldus Sir Brittan.

Overigens hekelde de Commissaris evenzeer de Japanse houding. “Het Japans handels- en investeringsoverschot met de EG is de afgelopen maanden in een alarmerend verder gestegen”, zei hij. Wat dat betreft deelt de EG de Amerikaanse bezorgdheid over de geslotenheid van Japan.

De Japanse opstelling moet gepareerd worden met “actief beleid”, aldus Sir Brittan. Niet een beleid dat zich beperkt tot “het voorkomen van schade”, maar dat uitgaat van een positieve houding. Dat betekent het verder ontwikkeling van de Gatt, aandringen op wezenlijke veranderingen in Japan, zorgen voor aanwezigheid in Japan en Japanse investeringen in Europa verwelkomen.