Fabricom wil verzet GTI breken

ROTTERDAM, 17 JAN. De Belgische onderneming Fabricom die de afgelopen jaren een belang van 30 procent had opgebouwd in het Nederlandse installatiebedrijf GTI, probeert samen met andere aandeelhouders maatregelen te nemen tegen GTI. Daarmee wil Frabricom voorkomen dat zijn belangen worden geschaad door de bescherming waartoe GTI maandag besloot, omdat het een vijandelijke overneming door Fabricom vreest.

GTI plaatste voor 1,4 miljoen gulden aan preferente aandelen bij een stichting, die daardoor nu 45 procent van de stemgerechtigde aandelen beheert. Het belang van Fabricom wordt daardoor teruggedrukt van 30 procent tot ongeveer de helft.

In een persbericht verklaart Fabricom dat het sinds 1988 al streeft naar samenwerking met GTI. De Belgen willen met GTI een installatiegroep "van Europees formaat' vormen die beter dan de afzonderlijke bedrijven in staat zou zijn de concurrentie het hoofd te bieden. Drie jaar geleden was het al de bedoeling een meerderheidsbelang te verwerven in GTI. Maar omdat GTI zelftandig wilde blijven, verklaarde Fabricom dat “zij de controle niet op een vijandige wijze wenste te verkrijgen.”

Sindsdien heeft de Fabricom-Groep haar participatie in GTI verhoogd via haar financiële dochter Auxinvest, door aankopen op de beurs waarvan mededeling is gedaan in de toelichting op de jaarrekening van Auxinvest. Fabricom verklaart “geschokt en verbaasd” te zijn over de uitgifte van preferente aandelen door GTI “op vijandige wijze en zonder consideratie voor een belangrijke aandeelhouder”. De operatie is doorgevoerd “zonder geldige reden en ten nadele van de andere, niet-bevoorrechte aandeelhouders. Het spreekt vanzelf dat alle maatregelen zullen worden genomen opdat de belangen van de Groep-Fabricom en van Auxinvest niet geschaad worden door deze uitgifte. Het is heel waarschijnlijk dat nog andere aandeelhouders van GTI dezelfde houding zullen aannnemen”.