Exploitanten willen "anoniem' belastingpasje voor prostituée

AMSTERDAM, 17 JAN. De Vereniging van Exploitanten Relaxbedrijven (VER) pleit voor invoering van een pasjessysteem voor prostituées. De pasjes moeten de belastingdienst in staat stellen premies en belastingen bij prostituées te innen, terwijl hun anonimiteit gewaarborgd blijft. Volgende week overleggen de VER en vertegenwoordigers van De Rode Draad, de belangenorganisatie van prostituées, met het ministerie van financiën over het voorstel.

De VER hoopt hiermee een oplossing te bieden voor de angst die onder prostituées bestaat voor registratie en het mogelijk in brede kring bekend worden van het beroep dat ze uitoefenen. Dat probleem kan worden ondervangen door registratie van alle prostituées bij één notaris, die de vrouwen een pasje met een nummer en eventueel een "artiestennaam' verstrekt. Zo hoeven zelfs de exploitanten de werkelijke naam van de vrouwen niet te kennen. De invoering van het pasjessysteem zou in principe verplicht moeten worden voor alle prostituées.

De exploitanten moeten bij invoering van het pasjessysteem voor elk registratienummer de administratie bijhouden en de verschuldigde belasting op het inkomen inhouden. Feitelijk fungeert de exploitant dan als "incassokantoor' van de fiscus, aldus het voorstel van de VER. De komende legalisering van het bordeelhouden noodzaakt een zekere vorm van administratie voor de belasting. Bovendien werd in december duidelijk dat prostituées in principe omzetbelastingplichtig zijn.