De rapen binne gear

Rapen in Nederland zijn gaar, maar rapen in Friesland zijn niet gaer, maar gear (Martin van Amerongen in NRC Handelsblad van 10 januari).

De spelling "ae' voor de lange a-klank is in de nieuwe Friese spelling vervangen door "aa'. De tweeklank die met "ea' wordt aangegeven komt in het Nederlands niet voor; veel niet-Friezen vinden deze klank moeilijk uit te spreken.

Verder zijn de Friese Wouden zo mooi dat ze hun weerga niet hebben: "Moai sûnder wjergea binne de Wâlden!' De spelling van dit citaat liet te wensen over.

Ik denk niet dat het uur Fries in de week wordt besteed aan zingen, het lijkt me meer waarschijnlijk dat alle tijd nodig is voor de Fryske stavering.