CSM wil oudste suikerfabriek sluiten

HALFWEG, 17 JAN. De Centrale Suikermaatschappij CSM zal de verwerking van suikerbieten in het Noordhollandse Halfweg stopzetten. De fabriek, opgericht in 1863, is de oudste nog werkende suikerfabriek in Nederland. Voor de 123 werknemers zal een sociaal plan worden opgesteld.

Voor de sluiting van het produktiegedeelte in Halfweg voert F.J. Olieman, directeur van de suikerdivisie van CSM, drie redenen aan: krappe brutomarges, overcapaciteit en stijgende milieulasten. Bij de verwerking van suiker ontstaat stank en geluidsoverlast.

Als oorzaak van de krappe brutomarges noemt Olieman het Europese landbouwbeleid, maar het voert hem te ver dit als hoofdschuldige aan te wijzen. De Europese Gemeenschap stelt zowel de prijzen van bieten als suiker vast. Olieman: “Sedert 1983 zijn de prijzen van landbouwprodukten bevroren en in 1989 zijn de prijzen zelfs verlaagd. Daarnaast bepaalde de EG dat de omvang van de produktie niet mocht stijgen. Dat landbouwbeleid noopt ons efficiënter te werken, waaronder de sluiting van de suikerverwerking in Halfweg valt.”

Twee grotere CSM-fabrieken in Breda en Groningen nemen de produktie van de vestiging in Halfweg over. Halfweg is de kleinste fabriek van CSM, met een produktie van 6.500 ton per dag. In Breda worden 10.000 ton bieten per dag geproduceerd en in Groningen 16.000 ton. De kostprijs van de fabriek in het Noordhollandse plaatsje ligt twintig procent hoger dan in de fabrieken in Breda en Groningen. Aangezien nu sprake is van overcapaciteit zouden deze laatste twee vestigingen het quotum, gesteld door de EG, makkelijk halen.

Niet alleen het Nederlandse CSM kent overcapaciteit. “Er bestaat een Europese suikerregeling, waarin is vastgelegd dat een gedeelte van de Europese suiker wordt geëxporteerd. Het totale quotum is immers groter dat de totale interne consumptie van suiker in Europa”, aldus Olieman.

Voor de werknemers van de fabriek in Halfweg komt de sluiting niet geheel onverwachts. Al in 1980 en 1987 sloot CSM twee fabrieken. Een woordvoerder van de Industriebond FNV: “In Halfweg heerste een stemming van "wij zijn de volgende'.” Volgens de Industriebond is het een constant beleid in de suikerindustrie om de capaciteit te concentreren in grotere fabrieken. Sinds de sluiting van de laatste fabriek zou CSM de totale verwerkingscapaciteit met veertig procent hebben opgevoerd, meent de vakbond. De bond raadpleegt maandag de werknemers over het sociaal plan. Kern van het plan is dat voor de betrokken werknemers een passende oplossing binnen of buiten het CSM-concern wordt gezocht. De distributie en opslag van suikerbieten in Halfweg worden voortgezet. Ook blijven de boeren hun suikerbieten tegen dezelfde prijs leveren.

Zo'n vijftien jaar geleden ging CSM zich naast de suikerdivisie ook toeleggen op levensmiddelen en zoetwaren. Daaronder vallen onder meer Venco, King, Brinta en Honig. Op de beurs geldt CSM als een "blue chip', een goudgerand fonds. Het concern kent een zeer stabiele winstontwikkeling.