Baron Van der Feltz kamerheer koningin

Mr. G.W. baron Van der Feltz (60) is door koningin Beatrix benoemd tot Kamerheer voor de stad Amsterdam.

Van der Feltz werd geboren op 24 september 1931 te Den Haag en studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Na zijn afstuderen was hij als jurist werkzaam in het verzekeringswezen. In 1975 werd hij algemeen directeur van Delta Lloyd Levensverzekering NV; ook is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad van bestuur van Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV.

Tot de taken van een kamerheer behoren het (naast koninklijke adjudanten en hofdames) desgevraagd begeleiden van de koningin. Een kamerheer kan de koningin en de andere leden van het koninklijk huis in zijn ressort vertegenwoordigen en bovendien van advies dienen. Koningin Beatrix heeft kamerheren in de drie grote steden en in de meeste provincies. Vacatures voor kamerheren zijn er in de provincie Noord-Holland. Voor Flevoland heeft de koningin geen kamerheer. Ook de stad Utrecht ontbeert zo'n functionaris; mogelijk wordt daar tezijnertijd in voorzien.

Volgens het adelsboek behoort de familie Van der Feltz tot het zestiende eeuwse adellijk geslacht Von der Feltz uit Luxemburg.