Banken geven HCS nieuwe overlevingskans

AMSTERDAM, 17 JAN. De noodlijdende automatiseerder HCS Technology heeft van een bankensyndicaat bestaande uit ABN Amro, Credit Lyonnais Bank Nederland en NMB Postbank een nieuwe overlevingskans gekregen.

Met een ingrijpende juridische en financiële herstructurering - waarbij de banken deelnemen in de werkmaatschappijen - moet de continuïteit van de gezonde HCS-onderdelen worden gewaarborgd.

De Nederlandse HCS-bedrijven zullen gereorganiseerd worden. Daarbij zullen ongeveer 200 van de 1296 Nederlandse arbeidsplaatsen verdwijnen. Er wordt rekening gehouden met gedwongen ontslagen.

De beursnotering van het fonds op de Amsterdamse effectenbeurs is vanochtend voor handel opgeschort. Als de handel wordt hervat zal HCS - op eigen verzoek - niet langer voorkomen op de lijst van hoofdfondsen. Het bedrijf zal in de toekomst als lokaal fonds worden verhandeld.

Dat hebben de onlangs aangetreden directeur dr ir L.J.M. Nelissen en voorzitter van de raad van commissarissen ir J.M.H van Engelshoven vanochtend bekend gemaakt. Twee HCS-directeuren, algemeen-directeur H. van den Boogaard en financieel-directeur T. Sanders hebben hun functies gisteren ter beschikking gesteld.

Onder de huidige HCS Technology NV komen drie groepen bedrijven: HCS Benelux, HCS Infotech en Overige activiteiten. Deze zijn onafhankelijk van elkaar gefinancierd. HCS Benelux bestaat uit werkmaatschappijen in Nederland en België, met aan het hoofd de nieuwe structuurvennootschap HCS Beheer onder leiding van Nelissen.

Het syndicaat, aangevoerd door ABN Amro, heeft een belang van 60 procent in HCS Beheer genomen, in de vorm van 10 procent beperkt cumulatief preferente aandelen. HCS Beheer houdt de helft van de aandelen van HCS Infotech. De andere helft is overgegaan in handen van de banken.De bedrijven die rechtstreeks onder HCS Technology vallen, zijn het 50-procents belang in het verliesgevende Amerikaanse Savin, Indigo Graphic Systems (40 procent), HCS Engineering Systems en HCS Telecom (NL). Deze bedrijven zullen op termijn worden verkocht.

In de komende maanden moet er duidelijkheid komen over het voortbestaan van de Amerikaanse dochter, de distributeur van kopieerapparatuur Savin. Het resterende risico dat HCS bij Savin loopt bedraagt 150 miljoen gulden. Wanneer er tot een volledige afschrijving moet worden overgegaan, zal dit leiden tot een negatief eigen vermogen van 115 miljoen gulden.

Met de herstructering is de vermogensstructuur van de Benelux-bedrijven en Infotech volgens HCS structureel verbeterd. Het eigen vermogen van HCS Beheer bedraagt nu 34 miljoen gulden. De bankschuld is 10 miljoen gulden. Het eigen vermogen, uitgedrukt in procenten van het balanstotaal, exclusief Infotech, bedraagt nu 20 procent.