Wereldhave handhaaft dividend

Wereldhave, de in Den Haag gezetelde onroerend-goed beleggingsmaatschappij heeft in 1991 een direct beleggingsresultaat behaald van 92 miljoen tegen 95,1 miljoen gulden in 1990.

Overeenkomstig de verwachtingen komt de winst per gewoon aandeel uit op ruim 8 gulden tegen 8,27 gulden in 1990. Voorgesteld wordt het dividend te handhaven op 8 gulden per aandeel.

De huren en prijzen voor kantoorgebouwen zijn in het verslagjaar onder sterke druk blijven staan. Wereldhave was hierdoor opnieuw genoodzaakt haar bezit lager te waarderen.

De door Wereldhave berekende intrinsieke waarde, na aftrek van het voorgestelde dividend, kwam eind 1991 uit op ruim 137 gulden per aandeel. Eind 1990 was dit 166,27 gulden. De slotkoers van aandelen Wereldhave bedroeg gisteren 118,80 gulden. Definitieve jaarcijfers worden bekendgemaakt op 26 februari.