Voor 60 miljoen gulden valse hondertjes ontdekt

ROTTERDAM, 16 JAN. De Britse recherchedienst Scotland Yard heeft gisteren voor 60 miljoen gulden aan vervalste 100 gulden-biljetten in beslag genomen bij een inval in een huis in Noordwest-Londen.

Het betreffende huis in de wijk Willesden Green werd al geruime tijd geobserveerd. De vondst van het valse geld is de grootste die ooit in het Verenigd Koninkrijk is gedaan, zo maakte de Britse politie bekend. Een Ier is gearresteerd. Eventuele banden met terroristische groepen, zoals de IRA zijn niet vastgesteld. Ook werd geen spoor van valsemuntersapparatuur in de woning aangetroffen.

Via Interpol is de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) onmiddellijk ingelicht. Vandaag gaat een valsgeld-specialist naar Londen om te zien of de nu gevonden biljetten al eerder in Nederland of Europa zijn opgedoken. “Van het vervalste geld weten we 95 procent naar de bron terug te traceren”, zegt een voorlichter van de CRI vol vertrouwen, “we hebben nog nooit iemand rijk zien worden met vals geld.”

De specialist die naar Londen gaat heeft beschrijvingen en foto's van detailopnamen van "valse snippen' bij zich. Deze zal hij vergelijken met "het indicatief', zoals het vervalste geld genoemd wordt. Op voorhand verwacht men dat het bij deze vondst niet om gefotokopieerde biljetten gaat. “Fotokopieerapparaten kunnen alleen kleine hoeveelheden aan”, aldus de voorlichter van de CRI. Bij grote oplagen denkt men bij de Nederlandsche Bank ook in eerste instantie aan offset-druk.

“Die zestig miljoen zijn niet in het verkeer geweest”, stelt de voorlichter van de Nederlandsche Bank in Amsterdam vast. “Dus is er ook geen schade geleden.” Uit de geldomloop, zegt hij, komt maar een zeer gering bedrag aan vals geld binnen. In het derde kwartaal van vorig jaar werden ongeveer tweehonderdvijftig stuks biljetten van honderd gulden uit de omloop gehaald. “Per miljoen stuks (honderdguldenbiljetten) treffen we twee vervalsingen in de circulatie aan.” Biljetten van tweehonderdvijftig gulden worden minder vaak aangetroffen. Maar omdat daarvan ook veel minder gedrukt worden is hun aantal per miljoen stuks gedrukte biljetten wel groter. “Tussen de tien en vijftien exemplaren.”

Van het beruchte vervalste biljet van duizend gulden wordt vrijwel niets meer in de geldcirculatie aangetroffen. Het namaken van dit biljet is goeddeels gestaakt omdat het niet langer in het normale geldverkeer als wettig betaalmiddel geaccepteerd wordt. “De mensen zijn oplettender geworden”, aldus de voorlichter van de Nederlandsche Bank. Hij stelt vast dat de opsporingsdienst vaak al in een vroeg stadium beslag op vals geld legt. “Het grote probleem voor criminelen is het verspreiden van vals geld, dat is veel moeilijker dan het drukken ervan.”