Vlamingen boos op hun politici

BRUSSEL, 16 JAN. De Vlaamse partijen CVP, SP, Volksunie en PVV gaan achter de schermen door met de onderhandelingen over de vorming van een Vlaamse regering, zo melden de Belgische kranten vanmorgen. En dat is maar goed ook, want in Vlaanderen neemt de ongerustheid toe over het uitblijven van zo'n deelregering, die als hecht Vlaams front tegenwicht kan bieden aan de Waalse opmars. “Er moet in dit lamlendige land een heilige woede opsteken”, zegt bijvoorbeeld dichter en oprichter/hoofdredacteur Jozef Deleu van het cultureel tijdschrift Ons Erfdeel.

Anderhalve week geleden alweer verraste de ongekroonde koning van Wallonië, de socialistische leider Guy Spitaels, vriend en vijand door zichzelf te benoemen tot premier van Wallonië. Een “historische keuze” voor Wallonië, juichten de Walen. Een stap verder op weg naar de federalisering, zeg maar het uiteenvallen van België, becommentarieerden de critici.

Maar het is niet zozeer die dreigende splitsing waarover de Vlamingen zich zorgen maken, als wel het gebrek aan (politieke) eensgezindheid in eigen gelederen. Daardoor staat op een moment dat iedereen beschouwt als cruciaal in de Belgische geschiedenis, tegenover een hecht Waals blok nog steeds een verdeeld en dus zwak Vlaams blok. “Voor het eerst wordt ernstig gedacht aan de grote dialoog tussen Vlamingen en Walen over de samenleving onder het Belgische dak. Dat zijn historische kansen. Toch blijken de Vlaamse politici tot niet veel meer in staat dan vervelend geruzie. Dat stemt droef”, oordeelt De Standaard.

In dezelfde krant windt cultuurcriticus Deleu zich op over het gebrek aan maatschappelijke coherentie en bezieling aan Vlaamse zijde. “Ik behoor niet tot het soort flaminganten dat zegt: Spitaels spot met ons. Ik voel mij niet bedreigd door de Walen, maar door de absolute lamlendigheid van de Vlamingen en door het gebrek aan eensgezindheid onder de Vlamingen. We kunnen de Walen toch niet verwijten dat zij een politiek project hebben? Wat zielig is, is de totale parochialisering van de Vlaamse regering.”

De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, het Algemeen Nederlands Zangverbond en het Ijzerbedevaartkomitee besloten deze week tot de publikatie van een gezamenlijke verklaring (“Vlamingen, let op uw zaak”) met een aantal eisen aan de politiek. “Terwijl aan Waalse zijde een oplettend en krachtig eenheidsfront is gevormd, heerst er in Vlaanderen nagenoeg stilte en wantrouwen tussen de politieke partijen”, aldus de verklaring.

Een woordvoerder van het Zangverbond zei vanochtend dat de gevraagde reacties beginnen binnen te komen. “De CVP-fractie in het Vlaamse parlement en de Volksunie hebben al gezegd dat ze onze verklaring ondersteunen”, aldus de woordvoerder. Er is dus nog hoop voor Vlaanderen, maar of er spoedig een eensgezinde Vlaamse regering zal zijn, weet nog niemand.