Vinland

In zijn artikel "De vikingen waren Columbus ver voor' vertaalt Ed Slotboom de naam "Vinland' foutief met "wijnland'.

Dit is een oud misverstand omdat het oud-Noorse woord "Vin' niets te maken heeft met drank. De vertaling is "weiden' of "velden'. Dit klopt ook beter met de rest van zijn verhaal dat de IJslanders graag in gebieden woonden die geschikt waren voor veeteelt. Bovendien groeide de wilde druif niet in Amerika.

Verhalen in de saga's over "graan dat zich zelf zaaide' en topografische kenmerken leidden de Noor Helge Ingstad (in Noorwegen een bekende publicist en historicus van arctische gebieden) naar L'Anse aux Meadow's op New Foundland. Dit wordt nog als het oorspronkelijke Vinland beschouwd. Men vermoedt dat de vikingen tot Cape Cod zijn doorgedrongen, maar bewijs hiervoor is er niet.

Het is niet onmogelijk dat de Groenlanders nog lang in Vinland geweest moeten zijn. Er is een verhaal van de Groenlandse bisschop Erik Grupsson die in 1121 nog Vinland bezocht, dat nog onder zijn bisdom op Gardar viel.