Vervolg op de enquête

De komende weken zullen op deze pagina thema's uit de onderwijsenquête nader worden toegelicht zoals: lezen en schrijven op de basisschool, prestatiebeloning, lesroosters, het verplichte jaarverslag, schaalgrootte, verzuiling en wat het grillige overheidsbeleid en werkdruk met elkaar te maken.

Tenslotte de vraag: hoeveel onderwijs heeft Nederland eigenlijk nodig?

In vervolg hierop wordt op 13 februari het NRC Handelsblad Onderwijsdebat belegd: een discussieavond in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Hieraan zullen als forumleden zeker deelnemen: Jan Blokker, Yvonne Kroonenberg, Rita Kohnstamm, Karel Eykman, J.C. Arnbak, S. Kuitenbrouwer en H.L. Wesseling. De avond wordt georganiseerd door NRC Handelsblad in samenwerking met de K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Voorzitter is rector P.W.J.L. Gerretsen van het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag.

Op de avond zullen de resultaten van de enquête worden besproken, inclusief enkele ongerijmdheden daarin.

Zo verzetten veel leraren en onderwijzers zich tegen schaalvergroting in het onderwijs, maar wensen wel meer carrièremogelijkheden. Is daar een oplossing voor?

De invoering van middenschool en basisvorming stuitte op veel weerstand, maar de invullers van de enquête waren wel in meerderheid tegen sociale selectie. Is er een beter voorstel om de sociale selectie te verminderen?

Wie briljante antwoorden op deze en andere tegenstrijdigheden heeft, kan deze weergeven op een begeleidend vel bij de aanmeldingsbon. Ook andere brandende kwesties kunnen schriftelijk worden opgeworpen. De beste worden beloond met spreektijd op de avond.

Het debat begint donderdag 13 februari om 20.00 uur in de Beurs van Berlage, Beursplein 1, Amsterdam. De zaal is open om 19.30 uur.