Verstrekking heroïne aan verslaafde prostituées

ARNHEM, 16 JAN. De gemeente Arnhem wil een experiment met vrije heroïneverstrekking aan verslaafde straatprostituées beginnen. De officier van justitie in Arnhem heeft het gemeentebestuur laten weten niet te zullen meewerken aan zo'n project. Arnhem zal nu rechtstreeks met de ministeries van WVC en Justitie in overleg treden om toch toestemming te krijgen. Justitie en WVC hebben tot nog toe geweigerd aan heroïneverstrekking mee te werken.

Dat de gemeente Arnhem tot verstrekking wil overgaan is het directe gevolg van het mislukken van een gedoogzone voor straatprostitutie in Arnhem. Gisteravond maakte Arnhems loco-burgemeester en wethouder voor volksgezondheid J. van Doorne bekend dat de gedoogzone voor straatprostitutie wordt gesloten. De tippelzone, gelegen in de binnenstad, heeft sinds de openstelling op 1 oktober 1991 nooit gefunctioneerd door actievoerende wijkbewoners. Vier maanden lang stonden zij elke avond van 21.00 uur tot 02.00 uur met gemiddeld twintig mensen te posten in het gebied. De prostituées hebben zich daardoor nooit in het gebied laten zien.

“De sfeer bleek voor hulpverleensters en prostituées te bedreigend en te weinig anoniem om het hulpverleningsproject feitelijk te kunnen starten”, aldus een naar eigen zeggen “zeer teleurgestelde” Van Doorne. “Als de buurt deze actie niet had gevoerd, zouden de prostituées deze locatie zeker gebruikt hebben. Het mislukte experiment van de tippelzone heeft de gemeente zo'n 300.000 gulden gekost.”

Voor vrije heroïneverstrekking zouden in eerste instantie HIV-geïnfecteerde vrouwen in aanmerking komen. Men hoopt de vrouwen door het verstrekken van heroïne te bewegen af te zien van hun prostitutie-activiteiten. Van Doorne denkt dat het aantal vrouwen dat voor heroïneverstrekking in aanmerking komt, beperkt is: het zullen er nog geen tien zijn. Als de toestemming voor dit experiment uitblijft wil men injecteerbare methadon gaan verstrekken. WVC, dat het project mede-financiert, heeft daartegen geen bezwaar.