Senatoren en verzekeraars: van Amev tot Amersfoortse

ROTTERDAM, 16 jan. - De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Wöltgens suggereerde gisteren voor de Vara-radio dat particuliere verzekeraars een te grote invloed hebben op de opstelling van de beide fracties over de wijziging van het ziektekostenstelsel, het plan Simons.

Volgens Woltgens hebben "een heleboel' leden van de fracties van CDA en VVD commissariaten bij particuliere verzekeraars. Fractievoorzitter A.Kaland van de Eerste-Kamerfractie van het CDA wees de kritiek van de hand: “Dat moet hij eerst maar eens bewijzen. Wij zijn hier integer bezig.”

Woltgens noemde bij zijn uitlatingen voor de Vara-radio geen namen. Raadpleging van de financieel economische lexicon, een uitgave met gegevens over het Nederlandse bedrijfsleven, wijst uit dat een reeks senatoren van CDA- en VVD-huize functies heeft in de verzekeringsbranche en aanverwante sectoren. Drs. R. Zijlstra (CDA): commissaris Rabo-bank en Nationale Nederlanden.

Drs. P.H. Coenemans (CDA): voorzitter Rabo-bank Roermond.

Mr.J.R. Glasz (CDA): commissaris Amev, Equity Trust en Verenigde Spaarbanken.Drs. L.Hilarides (VVD): lid directie Frieslandbank.

Dr. L.M. van Leeuwen (CDA) : lid Algemeen Bestuur Bond van Verzekeraars; commissaris Amersfoortse.

Ir. D.Luteijn (VVD) : commissaris Interpolis ; lid College van Externe Adviseurs Moret, Ernst & Young; Commissaris Interpolis.

Mr. E.J.Rongen: oud-lid Algemeen Bestuur VNO; lid NCW.

Dr.P.A.J.M Steenkamp: Commissaris ICL; commissaris NMB-Postbank.

Dr. A.J.Vermaat : voorzitter Bestuur Verzekeringskamer.

Mr. W.F.C.Stevens (CDA) : Commissaris Medtronic bv (Amerikaanse fabrikant vanhartkleppen en pacemakers); commissaris Quaker Chemicals.