Remigratie minderjarige Antillianen

WILLEMSTAD, 16 JAN. De Antilliaanse regering wil meewerken aan gedwongen remigratie van minderjarige Antillianen, die in Nederland dreigen te ontsporen. Na tussenkomst van de Raden voor de Kinderbescherming in Nederland kunnen deze jongeren als ze in aanraking zijn gekomen met justitie worden teruggestuurd naar hun eiland.

Aan het slot van het koninkrijksberaad hebben de Antillen en Aruba gisteren ook toegezegd de toelatingseis van Nederlanders die zich op de eilanden willen vestigen te versoepelen.

Minister Hirsch Ballin (Antilliaanse Zaken) drong tijdens het beraad in Willemstad aan op een fundamentele aanpak van de problemen van jonge Antillianen die naar Nederland komen. “We moeten tegengaan dat kansarme Antilliaanse jongeren, die al zijn vastgelopen op de eilanden zelf, zonder scholing en met een grote taalachterstand, naar Nederland komen. Ze lopen daar dan een verhoogd risico om in het criminele- en drugscircuit terecht te komen.”

De Antilliaanse regering is een voorlichtingscampagne begonnen om Antillianen af te raden op goed geluk naar Nederland te gaan. Premier Liberia-Peters van de Antillen: “Veel jonge kinderen worden door hun ouders naar een familielid of kennis in Nederland gestuurd in de hoop dat hen daar een betere toekomst wacht. In sommige gevallen komt daar evenwel niets van terecht, waarna er serieuze problemen ontstaan.” Mevrouw Liberia hamerde erop dat ouders zich niet op die manier aan de verantwoordelijkheid voor hun kinderen kunnen onttrekken.