"Overleg noordelijke economie nodig'

GRONINGEN, 16 JAN. Het kabinet moet zo spoedig mogelijk in discussie met noordelijke bestuurders over de positie van de noordelijke economie.

Dit zei directeur drs. A. Van der Hek van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij gisteren op de nieuwjaarspersconferentie van de NOM in Groningen. Van der Hek acht een 'topoverleg' noodzakelijk omdat het noorden volgens hem gevoelig is voor beleidsbeslissingen dan de rest van het land. “De noordelijke economie is eenzijdig en beleidsgevoelig, waardoor beslissingen uit Den Haag en Brussel over bijvoorbeeld de landbouw, scheepvaart en het vervoer schadelijke gevolgen kunnen hebben”, aldus Van der Hek. Hij wil dat het kabinet beleidsvoornemens in samenhang bekijkt en niet fragmentarisch, zoals nu gebeurt. Het effect van die maatregelen op de noordelijke economie moet daarbij afgewogen worden. Van der Hek onderstreepte het belang van een intensieve samenwerking van Noord-Nederland met Noordwest Nedessaksen. De Eemsmond zou voor deze economische regio ontwikkeld moeten worden tot zeehavengebied, ter ontlasting van Rotterdam en Hamburg. De werkloosheid in het noorden ligt in Groningen en Friesland boven het landelijk gemiddelde van 12.3 procent, met respectievelijk 20.3 en 16.4 procent. Van der Hek gaf toe dat de noordelijke werkgelegenheid achterblijft bij de ambitie van de Ontwikkelingsmaatschappij. “Anderen verwijten ons wel eens dat we te weinig doen, maar gegeven de middelen doen we het uiterste. Vaak kiest een bedrijf op het laatste moment voor een andere vestigingsplaats, vanwege de minder goede infrastructuur in het noorden. Bovendien krijgen andere Europese regio's, zoals Midden-Engeland, Ierland en Frankrijk meer subsidies van hun overheden.”

De NOM heeft vorig jaar een nettowinst gemaakt van ongeveer tien miljoen gulden. In 1990 bedroeg die 1,3 miljoen. De winststijging is volgens Van der Hek echter incidenteel, omdat in 1991 nog veel aandelen met winst verkocht werden, onder andere die in Nacap Nederland B.V. (aanleg transportleidingen), De Halm Holding Hoogkerk (karton) en Eurorouting Beheer Nederland (bewegwijzering) in Leeuwarden. Vorig jaar werden achttien financieringen gerealiseerd voor een bedrag van 34,1 miljoen gulden. In 1990 waren dat er ook achttien, voor 22,5 miljoen.