Opmars dollar komt te vroeg, handel verwacht een terugval

ROTTERDAM, 16 JAN. Na de pijlsnelle opmars van de dollar sedert afgelopen week donderdag, waarbij de Amerikaanse munt 13 cent omhoogschoot, was het vanmorgen tijd voor bezinning op de handelsvloeren van de banken. De dollar, die gisteren een stuiver hoger sloot op 1,8210 gulden, noteerde omstreeks het middaguur een halve cent lager.

De groeiende angst voor messentrekkerij noemt Werdmölder deels een gevolg van de grotere openheid over het onderwerp. Vroeger was het taboe, dat bleek heel duidelijk uit de reacties op mijn boek. Het werd als onzin afgedaan: wij zijn beschaafde mensen, wij discrimineren niet. Maar de opkomende vreemdelingenhaat heb ik zien aankomen. De wijkbewoners, die geconfronteerd werden met een stroom buitenlanders, zijn niet serieus genomen, hun klachten werden genegeerd, ze voelden zich niet meer thuis in hun eigen wijk en trokken weg. De enige partij die daar begrip voor opbracht was de Centrumpartij en dus gingen de oudere mensen in de oude wijken van de grote steden massaal op de Centrumpartij stemmen.''