Koning Ongeschikt

In een vraaggesprek met NRC Handelsblad (13 januari) stelt mr. H. Koning, de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer, dat de Nederlandse burger in het algemeen tevreden is met de manier waarop het land wordt bestuurd.

“Uit vele onderzoeken blijkt de grote tevredenheid van de Nederlandse burger in vergelijking met het buitenland” aldus Koning. Als deze onderzoeken uitgaan van de vergelijking Nederland-Irak, dan zal Koning nog wel gelijk hebben. In tegenstelling tot Koning zie ik een alsmaar dieper wordende kloof tussen overheid en burgers. Dit laat zich nog het beste meten aan de sterk teruglopende opkomstpercentages bij verkiezingen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam was de opkomst zelfs zo laag dat gesproken moest worden van een bedreiging van de democratie op termijn. Mijn vertrouwen in het functioneren van de overheid heeft een extra deuk opgelopen door de benoeming van een doorgewinterd VVD-politicus als Koning, tot president van de onafhankelijke Algemene Rekenkamer. Het komt de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de Rekenkamer niet ten goede als haar nieuwe president bij zijn aantreden al begint te roepen dat alles toch zo goed zit bij de overheid, die hij moet gaan controleren.

Nu moet de Haagse politiek nog een oude vos binnen haar geledingen zien te vinden voor de functie van Nationaal Ombudsman, dan hoeft ze ook niet meer te vrezen voor het laatste stukje zelfreinigende werking dat zij nog bezit.

    • D.A. Berts