Komende nieuwe IJstijd is het gevolg van broeikaseffect

Het Broeikas-effect leidt niet tot opwarming van de aarde, maar juist tot een nieuwe IJstijd. Dat beweren G.H. Miller van de Universiteit van Colorado en A, de Vernal van de Universiteit van Quebec in Montreal in Nature.

Algemeen wordt aangenomen dat het broeikaseffect gemiddeld tot hogere temperaturen op aarde zal leiden. Maar over de vraag wat er dan rond de poolkappen gebeurt zijn de huidige klimaatmodellen tamelijk vaag.

Daarom zochten de onderzoekers uit hoe het klimaat op aarde er zo'n 100.000 jaar geleden, kort voor de laatste grote IJstijd, moet hebben uitgezien. Ze onderzochten bodemsedimenten met plantaardige en dierlijke resten uit deze periode en kwamen tot de conclusie dat aan de vooravond van de vorige IJstijd zo ongeveer dezelfde klimaatomstandigheden op aarde moeten hebben geheerst als nu het geval is.

Bij de vorige IJstijd werd het aangroeien van de ijskappen en de daarmee gepaard gaande daling van de zeepiegel voorafgegaan door een periode van koele zomers en zachte winters, terwijl het oceaanwater op hogere breedtegraden tamelijk warm moet zijn geweest.

De huidige klimaatmodellen voorspellen dat het broeikaseffect zich vooral in het Arctisch gebied zal voordoen en vooral in de wintermaanden zal optreden, zodat er meer sneeuw zal vallen, terwijl er 's zomers in het Arctisch gebied juist minder zon zal schijnen, zodat er dan minder sneeuw zal smelten. Onder die omstandigheden zal de ijskap dus aangroeien.

Volgens de klimatologen is de huidige zonnestraling op 65 tot 70 graden Noorderbreedte nu al net zo laag geworden als bij het begin van de vorige ijstijd en bevindt deze waarde zich nu, als je hem op een grafiek uitzet, halverwege het glaciale minimum. Dit gegeven, gekoppeld aan de voorspelling dat de oceanen warmer worden, rechtvaardigt volgens de auteurs de verwachting dat de wereld een nieuwe ijstijd te gemoet gaat, waarbij de ijskap aangroeit en de zeespiegel tot 7 millimeter per jaar zou kunnen dalen. (Nature, 16 januari)