Foto: TILBURG - In Tilburg wordt gewerkt aan de ...

Foto: TILBURG - In Tilburg wordt gewerkt aan de aanleg van een regenwater-riool, dat met een voor Nederland bijzondere boortechniek wordt aangelegd.

Onder de rijweg wordt op een diepte van zeven meter het riool de grond in geboord. De rioolbuizen, die een grotere diameter hebben dan gebruikelijk, moeten een lengte overbruggen van 726 meter. Het boren van een riool is duurder dan graven, maar dankzij de ondergrondse boormethode is het niet nodig wegen open te breken en worden bomen gespaard. Bovendien is er geen verlaging van het grondwaterpeil, waardoor verzakkingen zijn uitgesloten. Het boorsysteem is in Nederland nooit binnen een stedelijk gebied en over een dergelijke grote afstand toegepast. De kosten van het nieuwe riool, dat dient om overtollig regenwater te lozen, bedragen zo'n vier miljoen gulden. Het rioleringsproject is in juli vorig jaar begonnen en zal begin dit jaar worden afgerond. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)