Eerder afzwaaien dienstplichtigen

DEN HAAG, 16 JAN. Dienstplichtigen die werkzaam zijn bij defensie-onderdelen die worden opgeheven, kunnen één à twee maanden eerder afzwaaien.

Het ministerie van defensie heeft vandaag bekendgemaakt zo'n regeling te ontwerpen. Deze moet per 1 maart ingaan. De inkrimping van het Nederlandse defensie-apparaat, tot 1995 met 15 procent, brengt opheffing van onderdelen met zich mee, waardoor ook dienstplichtigen overbodig worden. Volgens defensie gaat het vooral om dienstplichtigen bij de landmacht. Het streven is vervroegd afzwaaien een uitzondering te laten blijven. Bij de planning van de herstructuring is al zoveel mogelijk rekening gehouden met de gewone afzwaai-data. Maar onder andere als gevolg van beslissingen in NAVO-verband kan opheffing van bepaalde onderdelen sneller.