Echt ouderblad

Zeg!, jaargang 1 nummer 1. Ouderblad van het protestants-christelijk onderwijs. Verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement kost 35 gulden, de eerste oplage wordt deze week gratis verspreid onder alle protestant-christelijke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Het redactie-adres is: Postbus 907, 2270 AX Voorburg.

De naam van het nieuwe blad Zeg! is ontleend aan mede-zeg-genschap. In Zeg! vertellen bij de school betrokken ouders wat ze vinden van de informatie-voorziening op hun school, van de ouderavonden of van de manier waarop de studie- en beroepskeuzevoorlichting is opgezet. Maar vooral wil Zeg! ouders informeren over school. Zodat ze straks de directeur aan zijn jasje kunnen trekken: ""Zeg, ...''

Het blad is het resultaat van een al jaren sluimerende wens van het protestants-christelijk onderwijs om ""een echt ouderblad'' te hebben. Een blad dat begrijpelijker is dan de vele voor leraren geschreven tijdschriften waaruit actieve ouders nu hun informatie halen. ""Eigenlijk'', schrijft hoofdredacteur Werner van Katwijk in zijn openingsartikel, ""lag het blad er in gedachten al, alleen moest het nog worden gerealiseerd''.

Om dat te kunnen doen, heeft de ouderraad voor het protestants-christelijk onderwijs onderzoek verricht naar de informatie-behoefte van ouders. Die bleek serieus: voor kinderkleding of activiteiten in de vakanties hadden ze wel andere informatiebronnen, wat ze wilden waren artikelen over studie- en beroepskeuze, medezeggenschap, geloofsopvoeding en schoolinrichting. Voor dat soort informatie wilden ze ook wel betalen, tot ongeveer veertig gulden per jaar.

Zeg! kost 35 gulden voor zes nummers en bevat alles wat bij de school betrokken ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs zich kunnen wensen. De opmaak is ruim en fleurig: veel kleurenfoto's, opvallende en daarom apart gezette uitspraken, kadertjes met praktische tips en nuttige adressen. De artikelen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek. Zo is er een serie over mogelijke excursies die om te beginnen een aantal musea in het zonnetje zet: het Museum Kinderwereld in Roden, het Kijk en Luister Museum in Bennekom.

"Raad en Daad', ook een vaste rubriek, kondigt cursussen voor leden van ouder- en medezeggenschapsraden aan en beantwoordt vragen van lezers. Onder het kopje "Ouders, let op!' wordt gewaarschuwd voor schoolbesturen die vergeten informatie te verstrekken over de plannen van staatssecretaris Wallage voor samenwerking tussen basis- en speciaal onderwijs. Er is een rubriek die door middel van steekproeven onderzoekt hoe scholen ouders informeren ("De meetlat'), een prijs voor ouders met een "gouden tip' (deze keer gewonnen door een ouderraad die tijdens de ouderavond in een gesimuleerde rechtzaak de voor- en nadelen van combinatieklassen belichtte), een vier pagina's tellende serie over geloofsopvoeding en een eveneens terugkerend artikel over studie- en beroepskeuze.

Dat de benadering van de lezer totaal verschilt van die van onderwijsvakbladen, is al aan de inhoudsopgave van Zeg! te zien. De serie over excursies is getiteld "Waar gaan we heen met het schoolreisje?' en ook de korte introducties van de andere artikelen doen aan het toontje van het gemiddelde damesblad denken: welke ouder volgend jaar de Europese onderwijsprijs wint ""hangt van u af, want u kunt kandidaten voordragen!''. En over de betrokkenheid van ouders bij school: ""Veel ouderraden hebben daar een origineel antwoord op dat in de praktijk nog werkt ook!''.

Of ook deze toonzetting een uitkomst is van het lezersonderzoek, is onduidelijk. Heel erg is het overigens niet, want veel van de beoogde lezers zijn dit soort vertrouwelijkheid wel gewend van lijfbladen als Margriet en Libelle en aan de informatie-overdracht doet het weinig af. Zij zullen zich waarschijnlijk zelfs niet storen aan de twee columns, waarin moeder Elly en moeder Joke vertellen dat ""het nieuwe ritme van komen en gaan'' wel even wennen was na ""die heerlijke zomervakantie die dit jaar toch zo lang duurde''. De kritischer lezer kan deze stukjes overslaan en in een meer feitelijk artikel over de inrichting van het schoolplein lezen hoe het bedrag is opgebouwd dat het ministerie hiervoor beschikbaar stelt.

Sympathiek is het initiatief van de redactie om een inzamelactie te beginnen voor de Prinses Julianaschool in Boedapest, een protestants-christelijke school die in augustus weer open hoopt te gaan maar nog nauwelijks meubilair en schoolboeken bezit. Van elk extra abonnement per school krijgt de Prinses Julianaschool vijf gulden. Dat kan nog oplopen, want de redactie van Zeg! rekent op gemiddeld vier abonnementen per school, maar hoopt op veel meer. Want eigenlijk is Zeg! een blad om mee naar huis te nemen en daar eens lekker uitgebreid te lezen. Inderdaad, zoals de Margriet of de Libelle.