Duitse minister uit scherpe kritiek op handelsbeleid EG

ROTTERDAM, 16 JAN. Jürgen Möllemann, de Duitse minister van economische zaken, heeft zware kritiek geuit op de houding van de Europese Gemeenschap in het GATT-handelsoverleg.

Möllemann ondersteunt de pogingen van Arthur Dunkel, directeur-generaal van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) om het handelsoverleg spoedig af te ronden en hij vindt dat sommige EG-lidstaten het onderhandelingsproces blokkeren.

Er worden “vele pogingen” ondernomen om “de loop der onderhandelingen kort voor het einddoel te blokkeren”, aldus Möllemann gisteren, die daarmee vooral Zuideuropese landen en Frankrijk op het oog had. In de EG wordt volgens hem meer vindingrijkheid ingezet om argumenten tegen een succesvolle afsluiting van de Uruguay-ronde te verzinnen dan er voor. “Wij moeten deze noodlottige pogingen met alle kracht tegengaan. Anders lijden niet alleen de wereldeconomie, maar ook de internationale politieke betrekkingen en niet in de laatste plaats wijzelf onafzienbare schade”, zo citeert vandaag het Duitse persbureau DPA minister Möllemann.

De EG heeft het ontwerp-akkoord van Arthur Dunkel onaanvaardbaar genoemd, in de eerste plaats voor de landbouw. De twaalf lidstaten hebben de Europese Commissie opgedragen te zorgen voor verbeteringen in de tekst. President Mitterrand van Frankrijk heeft woensdag herhaald dat zijn land niet kan leven met de tekst die nu op tafel ligt.

De voorziene afsluiting van de Uruguay-ronde mislukte in december 1991, doordat de EG naar de zin van de handelspartners te weinig wilde toegeven op landbouwgebied. Frankrijk, Ierland en Duitsland waren de landen die toen het hardst op de rem trapten.

In het Duitse kabinet nemen de FDP-ministers onder aanvoering van Möllemann een liberaal standpunt in over de GATT dat niet wordt gedeeld door enkele ministers van CDU en CSU. Möllemann weet zich als minister van economische zaken bovendien verantwoordelijk voor de Duitse export, wat mede zijn harde uitlatingen verklaart.