Door bij doorlopend krediet het maximaal ...

Door bij doorlopend krediet het maximaal rentetarief te baseren op de kredietlimiet en niet op het uitstaand saldo, wordt de strekking van de wet met voeten getreden.

Ch.R. Leemans, Vrije Universiteit Amsterdam

Het gebruik van de uitdrukking "Down Under' als synoniem voor Australië kan verwarring wekken, want in tegenstelling tot wat het lijkt te betekenen, is "Life Down Under', "Living on top of the world'.

Theo Thepen, Vrije Universiteit Amsterdam

De tendens "meer van hetzelfde' vormt in stedebouw en strafrecht twee uitingen van dezelfde inlfatie. Een verdere overeenkomst is te vinden in de mate van overzichtelijkheid voor hen die erin verdwaald zijn.

W.J. Resch, Vrije Universiteit Amsterdam