De Vries wil privatisering WW en WAO

DEN HAAG, 16 JAN. De werknemersverzekering voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid moet volledig worden geprivatiseerd om het beroep op sociale uitkeringen zo laag mogelijk te houden.

Dat zei minister De Vries (CDA) gisteren in een reactie op het PvdA-rapport van de commissie-Wolfson over de toekomst van de verzorgingsstaat.

Met deze opvatting - door De Vries getypeerd als “een studie-object” - gaat de minister van sociale zaken een stuk verder dan het invoeren van een mini-stelsel voor de sociale zekerheid omdat de werknemer zelf het deel tot het minimumniveau moet bijverzekeren. Medio vorig jaar toonde De Vries zich nog een voorstander van het mini-stelsel in ieder geval voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO, waarbij de AAW als minimum zou moeten gelden.

In het rapport "Niemand aan de kant' wijst de commissie-Wolfson een mini-stelsel af. De WAO- en WW-uitkering wordt door de overheid gewaarborgd tot het sociaal minimum; daarboven moet de werknemer zelf voor een aanvullende verzekering zorgen. Volgens Wolfson levert zo'n stelsel, als rekening wordt gehouden met de noodzakelijke kosten van de bijverzekering, hooguit 2 à 3 miljard gulden op.

“Dat zet geen zoden aan de dijk”, zei De Vries op Schiphol, waar hij terugkeerde van een tweedaagse Oeso-conferentie over de arbeidsmarkt in de aangesloten 24 geïndustrialiseerde landen. Hij verwacht meer effect van een privatisering (volledige overdracht) van de werknemersverzekeringen WW en WAO. Bij wet legt de overheid regels op over de minimumhoogte van de uitkering en de verzekeringsvoorwaarden. De keuze van de verzekeringsmaatschappij wordt overgelaten aan de werknemer.

Een dergelijk stelsel leidt tot grote verschillen in sociale premies - en dus ook besteedbaar inkomen - tussen bedrijfstakken en bedrijven. Volgens De Vries wordt via deze weg het beroep op uitkeringen zo laag mogelijk gehouden. “De lusten, maar ook de lasten, komen daar te liggen waar ze horen”, meent De Vries.

De CDA-minister zei dat hij het op “hoofdlijnen” eens is met de conclusie van de commissie-Wolfson. Het PvdA-offensief om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te helpen, heeft zijn instemming. De Vries: “Ons systeem van sociale zekerheid is zeker tot het eind van deze eeuw houdbaar als de deelname aan betaalde arbeid stijgt.”

Hij plaatste kritische kanttekeningen bij het pleidooi van de commissie om de midden- en hogere inkomens meer belasting te laten betalen. Ook uitte De Vries kritiek op het beleidsinstrumentarium, zoals de loonkostensubsidies. “De commissie verwacht dat die subsidies zichzelf terug verdienen. We weten echter dat de effectiviteit van loonkostensubsidies niet groot is.”

De minister bekritiseert de suggestie voor een andere uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid waardoor volgens Wolfson “een besparing van 20 miljard mogelijk is”. De voorstellen zijn volgens De Vries “goed voor vijf jaar studie” en het te besparen bedrag noemde hij “niet erg realistisch”.