Conventie om archeologie te beschermen

ROTTERDAM, 16 JAN. De Europese ministers van cultuur zijn vandaag en morgen op Malta bijeen om een Europese conventie voor de bescherming van het archeologisch erfgoed te ondertekenen. Daarin staat dat overheden en particulieren bij het ontwikkelen van bouwplannen overleg moeten plegen met archeologen om vindplaatsen van archeologisch belang te beschermen.

Als tijdens het bouwproces archeologische vondsten gedaan worden, moet er zoveel mogelijk naar worden gestreefd die op de vindplaats te conserveren, stelt de conventie. Bij bouwprojecten dienen financiele voorzieningen te worden getroffen voor het behoud en onderzoek van archeologische voorwerpen die men tijdens het bouwproces aantreft.

De ministers verbinden zich ook om maatregelen te nemen tegen de illegale handel in archeologische voorwerpen. Musea mogen geen archeologische voorwerpen van verdachte herkomst kopen. Door onderwijs, informatie en andere maatregelen moeten illegale opgravingen zoveel mogelijk beperkt worden.

Het publiek bewuster maken van de waarde van het archeologisch erfgoed vormt een aparte paragraaf in de conventie. Dat moet ondermeer gebeuren door onderwijs en het bevorderen van bezoek aan archeologische vindplaatsen. Overigens moeten archeologische vindplaatsen wel zo voor het publiek toegankelijk worden gemaakt, dat er wetenschappelijk gezien geen schade wordt toegebracht. Nederland heeft, aldus het ministerie van WVC, een grote bijdrage geleverd aan de tekst van deze conventie.