Carpoolsysteem Amsterdam start nu ook in Den Haag

DEN HAAG, 16 JAN. Het carpoolsysteem dat vorig jaar september voor werknemers in Amsterdam-Zuidoost werd geïntroduceerd, begint volgende maand ook in Den Haag. Het gaat om het gebied Bezuidenhout. Daar hebben zich de PTT, Nationale Nederlanden en het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij als deelnemers gemeld voor dit meerijsysteem voor automobilisten. Ook Siemens heeft belangstelling getoond.

Het organiserende bedrijf Carpools Nederland werkt in Den Haag samen met de ANWB. Onderzoek heeft uigewezen dat bij bedrijven in Den Haag-Bezuidenhout 6.600 mensen werken die niet uit Den Haag of de nabijgelegen gemeenten Voorburg en Leidschendam afkomstig zijn. Zij wonen verspreid over 50 verschillende woonkernen, van Zoetermeer tot Haarlem en van Rijswijk tot Woerden. Zeventig procent van deze werknemers reist per auto van en naar het werk.

Het carpoolsysteem is erop gericht dit aantal te verminderen en tegelijkertijd de deelnemer een financieel voordeel te bieden doordat hij reiskosten uitspaart dan wel wordt beloond voor het meenemen van een passagier. Een computersysteem kan de deelnemers van dag tot dag en van deur tot deur indelen. De bedoeling is het systeem later dit jaar ook elders in Den Haag te introduceren.

De belangstelling in Amsterdam-Zuidoost valt tegen. Tot nu toe hebben zich 250 personen gemeld. De organisatie had gemikt op een response van 400 in de eerste tien weken en hoopte dit aantal na een jaar tot 4000 te hebben uitgebreid. Volgens de initiatiefnemers, die opereren onder de naam CAR-NET, moet het mogelijk zijn het aantal autokilometers van en naar Amsterdam-Zuidoost en Den Haag-Bezuidenhout per jaar met 60 miljoen te verminderen. Een landelijke invoering zou bij de beoogde response tot een reductie van 4 miljard kilometer leiden, een kwart van al het spitsverkeer.