Beperking verzekering bij Lloyd's

ROTTERDAM, 16 JAN. De leden van de Britse verzekeraar Lloyd's of London zullen vanaf volgend jaar niet meer onbeperkt aansprakelijk zijn voor verzekerde schade. Lloyd's, een verzekeringsmarkt die door duizenden vermogende leden (Names) van risico-kapitaal wordt voorzien, verbreekt daarmee een 300 jaar oude traditie. Lloyd's Council, het bestuur van de verzekeringsmarkt, heeft het merendeel van de 65 aanbevelingen over de toekomst van Lloyd's van een adviescommissie overgenomen.

Volgens de nu nog geldende regels kan een Lloyd's-lid aansprakelijk zijn voor een ongelimiteerd bedrag. Als het lid geen geld meer heeft om uit te keren, kan beslag worden gelegd op zijn persoonlijke bezittingen. De mogelijkheid van een persoonlijk bankroet weerhoudt veel vermogenden ervan deel te nemen in de verzekeringsmarkt van Lloyd's. De structuur van Lloyd's stamt uit de tijd dat rijke kooplui gezamenlijk schepen en hun ladingen verzekerden.

Vierduizend van de ruim 26.000 Names hebben de markt vorig jaar verlaten, waardoor Lloyd's vermogen met 1 miljard pond is afgenomen. Slecht 100 nieuwe leden werden aangetrokken. De afgelopen drie jaar heeft Lloyd's een geschat verlies geleden van ruim twee miljard pond (6,5 miljard gulden), ten koste van het kapitaal van de leden.

De commissie adviseert om Names voor een periode van vier jaar aansprakelijk te houden voor een bedrag dat zij volgens nieuwe Lloyd's-regels mogen accepteren. Zo kan een Name, die één miljoen gulden aan premie accepteert, slechts aansprakelijk zijn voor dat bedrag. Grotere verliezen zullen worden gefinancierd uit een fonds waaraan alle Names bijdragen.

In de toekomst zal het voor minder vermogende leden ook mogelijk zijn om hun investeringen over meer leden te spreiden. Verder zal Lloyd's in de toekomst meer bedrijfskapitaal aantrekken, en bedrijven mee laten verzekeren. Voorgesteld wordt ook om aan Names het recht te verlenen om over grote transacties hun veto uit te spreken.

De voorzitter van de Association of Lloyd's Members, een vereniging van Lloyd's-leden, Mark Farrer, zei dat de voorstellen “een blauwdruk zijn voor echte verandering en vooruitgang”. Zijn collega van de Society of Names, een concurrerende organisatie, zei dat de maatregelen “niets helpen” om het verlies van de leden te compenseren.