Albanië

Met belangstelling heb ik het artikel over de Hollandse missie in Albanië gelezen (NRC Handelsblad, 11 januari). Ik meen echter dat de in 1914 aangetreden vorst van Albanië geen Beierse prins was. Deze vorst was de tweede zoon van Vorst Wilhelm zu Wied en Prinses Marie der Nederlanden, dochter van Prins Frederik (broer van Koning Willem II). De kortstondige vorst van Albanië heette Wilhelm Friederich Heinrich. Zijn Albanese titel was "mbret'.

Het vorstenhuis van Wied stamt uit het jaar 1093. Het vorstendom Wied werd in 1806 door het Wener congres opgeheven en verdeeld over Pruisen en Nassau. Door de inlijving van Nassau bij Pruisen in 1868 kwam het voormalig vorstendom Wied in zijn geheel bij Pruisen. Tegenwoordig behoort het tot de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz en het ligt op de rechter Rijnoever.

Opmerkelijk is dat het Genealogisches Handbuch der Fürstliche Häuser, uitgegeven door C.A. Starke Verlag in Limburg a.d. Lahn, band VIII twee troonpretendenten voor Albanië vermeldt namelijk de afstammelingen van de prins van Wied, mbret van Albanië en van koning Zogu Bey. Na de bezetting van Albanië door Italië verliet deze koning in 1939 zijn land. Daarna werd koning Victor Emanuel van Italië ook koning van Albanië.

Vorstin Marie van Wied, prinses der Nederlanden overleed op 22 juni 1910 in Neuwied waar haar achterkleinzoon de vorst zu Wied in het slot woont.

    • Dr. A.P.J. van der Burg