Actiecomité wil directeur niet terug in wegbedrijf

AMSTERDAM, 16 JAN. Personeel en management van het Wegenbouwbedrijf Amsterdam hebben directeur F. van Drunen de toegang tot het bedrijf ontzegd. Het actiecomité van stratenmakers meldde dinsdag al het kantoor van de directeur te hebben bezet, maar moest dat bericht terugnemen op aandrang van wethouder F. De Grave (VVD).

De Grave wil dat het actiecomité eerst via de geëigende kanalen het vertrouwen in de directeur opzegt, maar deze heeft zich na een onderhoud met de wethouder niet meer in zijn bedrijf vertoond. Bedrijfsleider L. Richter vervangt volgens het actiecomité de directeur tot wethouder de Grave met een besluit komt.

Het actiecomité verwijt de directeur dat “zijn managements-opvattingen en de bestuurskracht op z'n zachtst gezegd niet geheel meer passen in deze tijd en in de situatie van de organisatie.” Directeur Van Drunen zou tevens “de overlegstructuur binnen het bedrijf aan zijn laars lappen” door een eigen beleid te voeren, buiten het actiecomité om.

Het Wegenbouwbedrijf is twee jaar geleden ontstaan uit de dienst Openbare Werken, en kreeg tot 1992 de tijd om zijn levensvatbaarheid te bewijzen. In april vorig jaar dreigde wethouder De Grave het bedrijf te verdelen over de zestien deelraden. Na acties van de stratenmakers kreeg het WBA enig respijt. Gemeente en stadsdelen moeten gezamelijk het verlies van het WBA dragen tot er definitief een besluit is genomen over het voortbestaan van het bedrijf. Vanaf 1 april 1992 staat het de stadsdelen geheel vrij particuliere aannemers in te schakelen.

Volgens de stratenmakers gaat er bij opsplitsing over de stadsdelen werkgelegenheid verloren en bevindt de WBA zich ten opzichte van het bedrijfsleven in een nadelige positie, omdat het zijn activiteiten tot Amsterdam moet beperken.