Winst International Paper daalt 68 pct

Niettegenstaande de winst van het Amerikaanse papierconcern International Paper in het vierde kwartaal bij een licht lagere omzet (3,2 miljard tegen 3,3 miljard dollar) is gestegen van 23 miljoen dollar tot 66 miljoen dollar, heeft de winst over het gehele jaar 1991 een forse daling laten zien.

In het eind december afgelopen boekjaar daalde de winst van 569 miljoen dollar tot 184 miljoen dollar. De jaaromzet liep terug van 13 miljard dollar tot 12,7 miljard dollar. International Paper heeft produktievestigingen in 25 landen.