Wijchen voert ouderverlof met terugkeergarantie in

WIJCHEN, 15 JAN. Ambtenaren in de Gelderse gemeente Wijchen kunnen binnenkort gebruik maken van een voor Nederland unieke regeling voor ouderschapsverlof. De regeling voorziet in de mogelijkheid om minimaal twee en maximaal vier jaar uit dienst van de gemeente te treden met een garantie voor terugkeer in een passende functie.

De meeste gemeenten in Nederland hanteren een regeling voor ouderschapsverlof die full-timers gedurende een half jaar na de bevalling toestaat maximaal 19 uur verlof per week te nemen (met behoud van 90 procent van hun salaris).

Deze regeling stelde Wijchen echter voor grote problemen, aldus een woordvoerder, omdat door de leeftijdsopbouw van de ambtenaren veel mensen gebruik maakten van dit betaald verlof. Niet alleen kost dat de gemeente veel geld, ook is vervanging voor een half jaar moeilijk te regelen.

Wijchen ontwierp daarom in overleg met de vakbonden voor overheidspersoneel een nieuwe regeling. Het zoeken van vervanging voor langere tijd is makkelijker en biedt de vervangers bovendien de kans om ervaring op te doen. Men verwacht dat jaarlijks hooguit een tot twee werknemers van de regeling gebruik kunnen maken. Voor anderen blijft een mogelijkheid tot betaald verlof, al is die minder ruim dan de vorige (maximaal 190 uur in 24 weken).