VNO: 28 mld voor verkleinen wig

DEN HAAG, 15 JAN. Het kabinet Lubbers-Kok “moet alles op alles” zetten om het verschil tussen het bruto en het netto loon te verkleinen. Daarvoor zou het kabinet 28 miljard gulden moeten uittrekken plus 4 miljard voor een sanering van belastingen. “Een bedrag van 32 miljard gulden is het huiswerk op weg naar de EMU. Dat zei vanmiddag dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO tijdens zijn nieuwjaarsboodschap.

De Nederlandse wig is “exentriek” en om op het EG-gemiddelde te komen moet de het verschil tussen bruto en netto loon met 9 punten omlaag en dat kost 28 miljard gulden, aldus de VNO-voorzitter. “De Nederlandse werknemer is de duurste arbeidskracht in Europa met de laagste beloning en dat moeten we zo snel als mogelijk veranderen”, aldus Rinnooy Kan.

De verkleining van de wig moet meer mensen aan het werk helpen. De Nederlandse arbeidsparticipatie ligt op 47 procent; het EG-gemiddelde is 53 procent. “Elk punt dat we dichter in de richting van het Europese gemiddelde komen scheelt de Nederlandse burger aan belastingen en sociale premies 2,5 à 3 miljard gulden”, aldus de werkgeversvoorzitter.

Daarnaast bestaat het “EMU-huiswerk” volgens Rinnooy Kan uit een “fiscale schoonmaak”. De vermogensbelasting moet onder meer worden afgeschaft, het hoogste tarief in de inkomstenbelasting moet worden verlaagd, en de regionale belastingen moeten beter “en eerlijker” op elkaar worden afgestemd. “Deze schoonmaak kost ongeveer 4 miljard gulden”, rekende Rinnooy Kan voor. “Absoluut noodzakelijk als je bedenkt dat uit een internationaal onderzoek blijkt dat 67 procent van de ondernemingen de "kostenfactor belastingen' van doorslaggvende belang vindt bij de keuze van een vestigingsplaats.”

Het VNO is “niet geweldig” somber over de economische ontwikkeling in Nederland. In de tweede helft van dit jaar trekt de groei weer aan “maar een substantiël verbetering van de werkgelegenheid laat op zich wachten”, aldus de VNO-voorzitter.

Volgens “klassiek Nederlands patroon” wordt de economische groei veroorzaakt door de aantrekkende internationale economie. “Het is dan ook van het allergrootste belang dat de GATT-besperkingen (het wegnemen van internationale handelsbelemmeringen, red.) absoluut niet mislukken”, zei Rinnooy Kan.