Slovenië en Kroatië door EG erkend

LISSABON, 15 JAN. De twaalf landen van de Europese Gemeenschap zullen vandaag overgaan tot formele erkenning van de Joegoslavische republieken Slovenië en Kroatië.

Frankrijk en Engeland erkennen Kroatië en Slovenië ook, maar hebben besloten nog geen formele diplomatieke banden met Kroatië aan te knopen totdat dit land aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook Oostenrijk, geen EG-lid, is vandaag overgegaan tot erkenning van de beide republieken.

Vanmorgen heeft de Portugese regering, fungerend EG-voorzitter, een concept-verklaring naar alle EG-hoofdsteden gestuurd. Aan het begin van middag waren nog niet alle reacties binnen. Problemen met de erkenning van de beide deelrepublieken werden echter niet meer verwacht. De Franse regering liet bij monde van minister Dumas (buitenlandse zaken) weten dat Frankrijk Kroatië en Slovenië wel erkent, maar pas daadwerkelijk diplomatieke relaties met Kroatië aanknoopt als Zagreb aan “bepaalde voorwaarden” voldoet. Om welke voorwaarden het gaat, zei Dumas niet, maar algemeen wordt aangenomen dat ze slaan op de garanties voor de Servische en andere minderheden in Kroatië.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) ontving het concept vanmorgen in de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij arriveerde op zijn rondreis door het Midden-Oosten. Aan de verklaring was de afgelopen dagen druk diplomatiek overleg voorafgegaan.

Met de erkenning van Slovenië doet zich geen enkel probleem voor, omdat dit land zonder meer voldeed aan de voorwaarden voor een democratische samenleving en de wil van de grote meerderheid van het volk om onafhankelijk te worden.

Met Kroatië was het probleem, volgens het rapport van de president van het Franse constitutionele hof, Robert Badinter, dat de Kroatische concept-grondwet onvoldoende garanties bood voor de rechten van de Servische en andere minderheden. De Kroatische president Franjo Tudjman heeft in een formele verklaring tegenover het EG-voorzitterschap dit weekeinde echter een harde garantie gegeven dat de rechten van die minderheden zullen worden geëerbiedigd. Daarmee vervielen de bezwaren.

Pag 5:

"Slovenië en Kroatiënog vandaag erkend

Formeel treedt de erkenning van de beide republieken vandaag in werking, hoewel in sommige EG-landen nog staatkundige procedures moeten worden afgerond om deze erkenning te bevestigen. In Nederland moet dat worden gedaan door de zogenoemde rijksministerraad, waarin ook de gevolmachtigd ministers van de Antillen zitting hebben. Op vrijdag 24 januari komt die rijksministerraad bijeen om de erkenning van de GOS-republieken te bevestigen. Aangenomen wordt dat in diezelfde bijeenkomst ook Slovenie en Kroatië zullen worden erkend.

Macedonië en Bosnië-Hercegovina, die daar eveneens om hebben gevraagd, zullen vandaag nog niet door alle twaalf EG-landen worden erkend. Volgens het rapport-Badinter is niet zeker of de overgrote meerderheid van de bevolking in Bosnië-Hercegovina die onafhankelijkheid wil. Ook met Macedonië zijn nog problemen, die in het bijzonder liggen in de relatie met Griekenland. Het is mogelijk dat afzonderlijke landen, zoals Duitsland en Italie, wèl tot erkenning van deze beide republieken overgaan.