Simon gispt leiderschap Lubbers

DEN HAAG, 15 JAN. Staatssecretaris Simons heeft zijn beklag gedaan over het 'gebrekkige leiderschap' van premier Lubbers bij zijn plan voor invoering van een basisverzekering tegen ziektekosten. Simons uitte zijn kritiek in een vraaggesprek met Vrij Nederland.

Simons dacht bij de opstelling van zijn plan op steun van Lubbers te kunnen rekeken. "We hebben destijds voor een goed doordachte gemeenschappelijke weg gekozen. Het heeft me teleurgesteld hoe vaak hij daarna op de rem is gaan staan. Hoe begrijpelijk dat ook is, gezien alle moeilijkheden die zijn partij over het plan maakte. Maar op enig moment roept het weerstanden op".

Volgens Simons was bij Lubbers sprake van een 'dubbele orientatie' omdat hij te veel de positie van het CDA in het oog hield. "Ik ben ervan overtuigd - wil deze coalitie nog echt slagen - hij aanzienlijk meer leiderschap over de partijpolitieke grenzen heen zal moeten tonen". De staatssecretaris doet ook zijn beklag over gebrek aan samenwerking in de coalitie. "Het gemilimeter tussen CDA en PvdA leidt tot disintegratie van de coalitie en tot een afbrokkelend politiek klimaat". Volgens Simons is de PvdA bij een breuk van deze coalitie niet aan het CDA gebonden. "Dan kan de politieke agenda ook door een andere coalitie - van PvdA, VVD en D66 - worden opgesteld".

Ook Simons partijgenoot, het Tweede Kamerlid M. van Traa, klaagt over de houding van het CDA. In een interview met HP/De Tijd zegt hij dat het beleid inzake asielzoekers een kabinetscrisis waard is. Hij voegt er echter aan toe: "Let wel, ik spreek met nadruk niet namens mijn fractie, ik spreek namens mijzelf". Volgens Van Traa moeten PvdA-bewindslieden opsluiting van afgewezen asielzoekers afwijzen. "Als het CDA denkt ons op dit punt door de pomp te kunnen halen, dan hebben ze het mis".