OAS wil handelsembargo Haïti vervroegd opheffen

WASHINGTON, 15 JAN. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft haar eis laten vallen dat de opheffing van het handelsembargo tegen Haïti afhankelijk is van de terugkeer van de in september vorig jaar afgezette president Jean-Bertrand Aristide. Volgens de secretaris-generaal van de OAS, de Braziliaan João Baena Soares, wil de OAS het embargo tegen de Caraïbische republiek “in fases opheffen” wanneer zowel de president-in-ballingschap als de door de militairen aangestelde "interim-regering' zich akkoord verklaren met de door de OAS voorgestelde kandidaat voor het Haïtiaanse premierschap.

Soares deed zijn uitlating nadat de kandidaat-premier - René Theodore, de leider van de communistische partij van Haïti - dit gisteren als voorwaarde voor zijn aantreden had genoemd. Volgens het OAS-plan moet de als gematigd beschouwde Theodore een nieuwe regering vormen, die vervolgens de weg bereidt voor de terugkeer van de wettig gekozen president Aristide. Volgens Theodore “is er geen wet die verbiedt dat een Haïtiaan in eigen land woont”, maar maakt “het voortdurende klimaat van geweld dat er voorlopig niets te zeggen valt over het tijdstip van Aristides terugkeer”.

In diplomatieke kringen in Washington, waar de OAS zijn hoofdkwartier heeft, werden beide verklaringen uitgelegd als “een gebaar van goede wil om schot te krijgen in de onderhandelingen”. Na de ogenschijnlijke vooruitgang in de onderhandelingen leek zich de laatste dagen verstarring op te treden, nadat enkele politieke sleutelfiguren - zoals de voorzitter van de Senaat en de Haïtiaanse interim-president - de OAS-strategie leken af te wijzen.

De OAS heeft ook aangekondigd deze maand nog twee zendingen medicijnen en voedsel naar Haïti te zenden om de nood onder de burgerbevolking te lenigen. Tot de zendingen is besloten na kritiek dat het embargo geen effectief pressiemiddel is, omdat het vooral de armste Haïtianen treft. Deze steunen juist in grote meerderheid Aristide.

In zijn ballingsoord Caracas in Venezuela heeft Aristide gisteren gezegd te hopen op zijn terugkeer voor 7 februari van dit jaar, de eerste verjaardag van zijn installatie als president. (UPI, Reuter)