Nederland: consul in St. Petersburg

DEN HAAG, 15 JAN. Nederland wil een consulaat-generaal openen in St. Petersburg en een ambassade in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, als het secretariaat van het Gemenebest van voormalige Sovjet-republieken duidelijk politiek gewicht heeft gekregen. Vorige week kondigde minister Van den Broek al aan dat Nederland ook een ambassade in de Oekraïne wil vestigen.

Op dit moment denkt Defensie nog niet aan het sturen van een militair attaché naar de Oekraïne, maar wegens de militaire macht van dit land en de aanwezigheid van kernwapens daar wordt het uitzenden van een militaire attaché op den duur niet uitgesloten.

Onder druk van de Kamer zal minister Van den Broek zijn standpunt om alleen nieuwe ambassades te vestigen als andere posten worden gesloten, opgeven. Bij het opstellen van een nota voor de Kamer over de uitgaven buitenlands beleid wordt nu gekeken hoe de extra middelen voor Oost-Europa verhaald kunnen worden. Minister Kok (financiën) wil daarvoor geld weghalen bij Defensie. Minister Van den Broek meent dat ook de begroting van Ontwikkelingshulp kan worden aangesproken.