Modernisering van de raffinaderij in Pernis door Shell vertraagd

ROTTERDAM, 15 JAN. Shell-Nederland vertraagt zijn plan voor een ingrijpende modernisering en herstructurering van de raffinaderij in Pernis, een van de grootste olieverwerkende installaties ter wereld, aanzienlijk. Toch verwacht Shell dat eind dit jaar een beslissing zal worden genomen over een investering van “aanzienlijk meer dan 2 miljard gulden”.

Dit heeft de directeur van Shell Pernis, drs. G.J. van Luijk, gisteren meegedeeld. De vernieuwing van de raffinaderij kan niet, zoals oorspronkelijk was bedoeld, in 1995 klaar zijn. Het plan is nu gesplitst in twee fasen. Gebleken is namelijk dat de totale kosten in de oorspronkelijk beoogde omvang van de herstructurering aanzienlijk hoger uitkomen dan het budget van twee miljard gulden dat eerder was geraamd.

Een tweede factor zijn de onzekerheden over de Hycon-installatie die zware olie-residuen moet verwerken. Deze installatie staat door onverwachte storingen en technische problemen al anderhalf jaar stil waardoor Shell grote verliezen lijdt. Bovendien moeten bij de evaluatie van de investering de effecten van de hogere milieuheffingen krachtens de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (WABM) en de regels voor vergunningen worden "meegenomen'. De hogere heffingen van de WABM jagen energie-intensieve bedrijven op hoge kosten. Dit jaar wordt de heffing voor deze bedrijven nog uitgesteld, maar vanaf volgend jaar zullen de kosten aanzienlijk stijgen.

In de eerste fase van de modernisering is de capaciteit van enkele belangrijke nieuwe installaties voor Shell-Pernis vergeleken met de aanvankelijke plannen tot de helft teruggebracht. Een Hydrocracker die 16.000 ton olie per dag zou gaan verwerken, krijgt nu een capaciteit van 8.000 ton en de installatie voor vergassing en ontzwaveling van de zwaarste oliefracties wordt verkleind van 3.000 tot 1.500 ton per dag.

Volgens Van Luijk speelt bij de vertraging een belangrijke rol dat de winstgevendheid van de raffinaderij ook in de toekomst in een onzekere markt met steeds zwaardere milieu- en kwaliteitseisen gewaarborgd moet zijn.