KHALED NEZZAR; Professionele militair

Generaal-majoor Khaled Nezzar, die geldt als de sterke man in het vijf leden tellende Hoge Comité van Staat, was sinds juli 1990 minister van defensie. Hij was de eerste militair die aan het hoofd van het ministerie van defensie kwam te staan. Sinds de staatsgreep van 19 juni 1965, toen kolonel Houari Boumédienne president Ben Bella ten val bracht, werd de defensieportefeuille altijd beheerd door het staatshoofd.

Nezzar geldt als een professionele militair die niet terugschrikt voor hard optreden. Als commandant van de landstrijdkrachten was hij tijdens de bloedige onlusten van oktober 1988 belast met de uitvoering van de staat van beleg. Als minister van defensie had hij een belangrijk aandeel in het onderdrukken van de rellen die werden veroorzaakt door de aanhangers van het Front voor Islamitische Redding (FIS) in mei en juni van het afgelopen jaar. De afgelopen maanden heeft hij verscheidene malen waarschuwingen laten horen aan het adres van de leiders van het FIS, zonder hen overigens met name te noemen, dat het leger in geval van nood vastbesloten was zijn rol als verdediger van de constitutie serieus te nemen.

In 1955 werd Nezzar ingelijfd in het Franse leger. Drie jaar later deserteerde hij om zich bij de Algerijnse vrijheidsstrijders te voegen. In 1963 werd hij hoofd van de noordelijke militaire sector aan de grens met Marokko. Later kreeg hij een voortgezette militaire opleiding, onder meer in de Sovjet-Unie.

In 1967 was hij de commandant van het Algerijnse bataljon dat naar Egypte werd gestuurd na het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog met Israel. Hij steeg in de militaire gelederen en volgde in 1975 een opleiding aan de Hogere Krijgsschool van Frankrijk.

In 1979 werd hij, inmiddels lid van het Centrale Comité van de regeringspartij FLN, gepromoveerd tot kolonel en kwam hij aan het hoofd te staan van het derde militaire district langs de grens met Marokko. In 1984 wordt hij generaal. Twee jaar later werd hij bevorderd tot bevelhebber van de landstrijdkrachten. (AFP)